prof. M. (Monique) Kremer

prof. M. (Monique) Kremer

Role
Research fellow

Monique Kremer studied general social sciences at Utrecht University and social policy at the University of Sussex in the UK. She has been attached as a researcher to the Netherlands Institute for Care and Welfare (NIZW) and Utrecht University. She obtained her doctorate with a thesis entitled How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe (Amsterdam University Press 2007).

During her time at the WRR Monique has collaborated on the reports The welfare state: a reappraisal (De verzorgingsstaat herwogen), Identification with the Netherlands (Identificatie met Nederland), Less pretention, more ambition (Minder pretentie, meer ambitie), Development aid that makes a difference (Ontwikkelingshulp die verschil maakt) (2010) and Making migration work. The future of labour migration in the EU (In betere banen. De toekomst van de arbeidsmigratie in de EU) (2012). She is currently working on a report on the Future of Work.

She recently published Aliens in the Welfare state. How to combine labour migration and social security (Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren) (Boom/Lemma, 2013). She is also editor of the journal Beleid en Maatschappij (Policy and Society) and the series Care & Welfare (Amsterdam University Press).

Projects

Monique is now project coordinator of 'The Future of work' and member of the project group 'Middle classes under pressure'.

Selections of publications

 • Engbersen, G., E. Snel and M. kremer (2018) The Fall of the Middle Class? Stability and Vulnerability in the Middle Segment of Society, The Hague: WRR.
 • Went, R., M. Kremer and A. Knottnerus (2015) Mastering the Robot. The Future of Work in the Second Machine Age, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Went, R., M. Kremer and A. Knottnerus (2015) De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk, Amsterdam: Amsterdam University Press.

About economic inequality

 • Kremer, M. (2015) 'Verdwijnt de middenklasse?', Beleid en Maatschappij 42, 2: 144-145
 • Kremer, M. (2015) 'De continuïteit van onzekerheid: middenklassen in de VS', Beleid en Maatschappij 42, 2: 188-190
 • Kremer, M., M. Bovens, E. Schrijvers and R. Went (red.) (2014) Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Kremer, M. (2014) Economische ongelijkheid in 8 figuren, factsheet with Hoe ongelijk is Nederland?, The Hague.

About labour migration, integration and the welfare state 

 • Kremer, M., E. Schrijvers (2014) Making Romanian and Bulgarian Migration Work in The Netherlands, WRR-Policy Brief nr. 1.
 • Kremer, M. (2013) 'Flexwerkland Nederland trekt laag opgeleide arbeidsmigranten aan', Me judice, 31 October
 • Kremer, M. (2013) Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren, The Hague: Boom/Lemma
 • Kremer, M. (2013) 'Goede arbeidsmigratie vereist meer verzorgingsstaat', Socialisme & Democratie 70, 5: 11-15
 • Kremer, M. (2013) 'Hoe migratie en de verzorgingsstaat te verzoenen', Tijdschrift voor sociale vraagstukken 106,3: 9-11
 • Engelen, E., D. Rodrigo Fernandez, M. Kremer (2013) 'Wordt het europeanisering, detachering, mobilisering of doe-het-zelven?', Beleid en Maatschappij 40, 3: 276- 295
 • Kremer, Monique en Erik Schrijvers (2013) 'Arbeidsmigratie in betere banen: taken voor assertieve overheid', Beleid en Maatschappij 40, 1: 71-76.
 • Kremer, M. (2013) The Netherlands from national identity to plural identifications, pp 251 - 278 in D. Papademetriou (red.) Rethinking National Identity in the Age of Migration, Washington, D.C.: Migration Policy Institute.
 • Holtslag, J.W., M. Kremer, E. Schrijvers (red.) (2012) In betere banen: de toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie, The Hague: WRR
 • Holtslag, J.W., M. Kremer, E. Schrijvers (red.) (2012) Making Migration Work. The future of labour migration in the European Union, Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Kremer, M., E. Schrijvers, J.W. Holtslag (2012) In goede banen? Naar beter arbeidsmigratiebeleid. In betere banen: de toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie, The Hague: WRR
 • Kremer, M. (2008) Meeting and Mobility. Ethnic diversity in the Dutch Welfare State in Italian Journal of Social Policy (La Rivista delle Politiche Sociale)

In the media (selection)

 • Kremer, M. (2013) 'Immigrant moet een uitkering 'verdienen' NRC Handelsblad 7 September
 • Kremer, M., E. Schrijvers, J.W. Holtslag (jan. 2013) 'Arbeidsmigratie vraagt assertieve overheid' Sociale Vraagstukken.nl 

About development cooperation  (and the rise of the middle class)

In the media (selection)

 • Lieshout, P. van, R. Went, M. Kremer (2010) 'Hulp bij ontwikkeling: minder pretentie, meer ambitie', TPEditigaal 4, 3: 31-52
 • Lieshout, P. van, M. Kremer, R. Went (2010) 'Aid for development can be better', The Broker April 14
 • Lieshout, P. van, M. Kremer, R. Went (2010) 'Hulp is geen zaak voor diplomaten; WRR is kritisch over armoedebestrijding', NRC Handelsblad 18 January: p.6

About the welfare state (and care) in a comparitive perspective

 • Kersbergen, K. van and M. Kremer (2008) Conservatism and the welfare state: intervening to preserve In: Oorschot, W. van, M. Opielka and B. Pfau-Effinger, Culture and the Welfare State. Values and social policy in a comparitive perspective, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Kremer, M. (2007) How Welfare States Care: Culture, Gender and parenting in Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Duyvendak, J.W. and T. Knijn, M. Kremer (eds.) (2006) Policy, People, and the New Professional. De-professionalisation and Re-professionalisation in Care and Welfare, Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Kremer, M. and E. Tonkens (2006) 'Authority, Trust, Knowledge and the Public Good in Disarray', in: Policy, People, and the New Professional. De-professionalisation and Re-professionalisation in Care and Welfare, Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Kremer, M. (2006) 'The Politics of Ideals of Care: Danish and FLemisch Child Care Policy Compared', Social Politics summer pp: 261 - 285
 • Kremer, M (2006) ’Consumers in Charge of Care: the Dutch Personal Budget and its Impact on the Market, professionals and the Family’ in European Societies, vol 8. pp. 385-401 (ESA prize young sociologists)
 • Hurenkamp, M. en M. Kremer Vrijheid verplicht: over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid (Van Gennep, 2005)
 • Kremer, M. (2005) Sociale zekerheid. De spanning tussen vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hurenkamp, M. en M. Kremer Vrijheid verplicht: over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid, Amsterdam: Van Gennep
 • Kremer, M. (2002) The illusion of Free Choice: Ideals of Care and Child Care Policy in the Flemish and Dutch Welfare States. In: Michel, S. en R. Mahon (eds.) Child Care Policy at the Crossroads, New York: Routledge
 • Kremer, M. (2001) 'A Dutch Miracle for Women?' Social Politics summer: 182-185
 • Kremer, M. (2000) Geven en claimen. Burgerschap en informele zorg in Europees perspectief, Utrecht: NIZW

In the media (selection)

 • Kremer, M. (2012) 'Europa: een bedreiging voor de verzorgingsstaat? Het Filosofisch Kwintet 8 July
 • Kremer, M. (2007) 'Van opvang moet kind beter worden' Trouw 28 August