Prof. W.L. (Will) Tiemeijer
Image: ©WRR / Photographer: Arenda Oomen

Prof. W.L. (Will) Tiemeijer

Role
Research fellow

Will Tiemeijer (b.1964) studied Dutch Language and Literature at Utrecht University. From 1989 to 2007 he held various posts at the Dutch Ministry of Education, Culture and Science, specializing in communication and research.

He obtained his doctorate at Tilburg University in 2006, receiving the distinction cum laude for his thesis The Secret of the Citizen: On the State and Public Opinion Research (Het geheim van de burger: over staat en opinieonderzoek).

Will has worked at the WRR since 2007 on topics in the fields of psychology, philosophy and politics. He has been responsible among other things for a series of publications on the psychology of choice and the relevance of behavioural sciences for politics and policy. Currently, he is working on a project about uncertainty and social discontent.

In 2016/17, Will was a Fellow to the Center for Advanced Studies of the Behavioral Sciences (CASBS) at Stanford University. Since 2019 he is also professor by special appointment of Behavioural Sciences and Public Policy at the Erasmus University Rotterdam.

Bibliography

Books

 • W.L. Tiemeijer (2022). Self-Control. Individual Differences and What They Mean for Personal Responsibility and Public Policy. Cambridge University Press
 • W.L. Tiemeijer (2021). Project Nederland. Van feitelijke naar gewenste nationale identiteit [Project ‘The Netherlands’. From Actual to Desired National Identity]. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 • Keizer, A. G., Tiemeijer, W., & Bovens, M. (2019). Why Knowing What To Do Is Not Enough: A Realistic Perspective on Self-Reliance. Springer Nature.
 • W.L. Tiemeijer (2016) Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen? [What’s Wrong with Social Divisions?] Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 • W.L. Tiemeijer (2016) Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden  [Your own Fault? A Behavioral Perspective on Personal Debt]  Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 • M. Bovens, P. Dekker & W.L. Tiemeijer (Eds) (2014) Gescheiden werelden? [Divided Worlds?], Den Haag: SCP en WRR.
 • W.L.Tiemeijer, C. Thomas & H. Prast (Eds) (2009) De menselijke beslisser [The Human Decider], Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • W.L. Tiemeijer (2010) Hoe mensen keuzes maken [How People Make Choices]. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • W.L. Tiemeijer (2008) Wat 93,7 procent van de Nederlanders moet weten over opiniepeilingen [What 93,7 Percent of the Dutch People Should Know about Opinion Polls], Amsterdam: Aksant.
 • W.L. Tiemeijer (2006) Het geheim van de burger: over staat en opinieonderzoek [The Secret of the Citizen: On the State and Public Opinion Research], Amsterdam: Aksant.
 • P. Schnabel, W.L. Tiemeijer, R. Middel (2006) De vinger aan de publieke pols [The Finger on the Public Pulse], Den Haag: Sdu Uitgevers.

Book chapters and articles

 • W.L.Tiemeijer (2014) ‘De Verenigde Staten: culture wars’ [‘The United States of America: Culture Wars’], in M. Bovens, P. Dekker & W.L. Tiemeijer (eds.), Gescheiden werelden?, Den Haag: SCP and WRR.
 • W.L. Tiemeijer & J.H. Anderson (2014) ‘Normatieve overwegingen rondom gedragssturing’ [‘Normative Considerations with regard to Influencing Behavior’], in Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling. De verleiding weerstaan: grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid, Den Haag: RMO.
 • W.L. Tiemeijer (2014) 'De rol van opinie-onderzoek bij de standpuntbepaling van politiek partijen' [‘The Role of Opinion Research for the Positions of Political Parties’], in S. L. de Lange, M. Leyenaar en P. de Jong, Politieke partijen: overbodig of nodig, Den Haag: ROB.
 • W.L. Tiemeijer & J. de Jonge (2013) Vertrouwen in wetenschap [Trust in Science], Den Haag: Rathenau Instituut and WRR.
 • W.L. Tiemeijer (2013) 'De homo economicus is dood, maar de overheid verzuimt hem te begraven' [’Homo Economicus is Dead, but Government Forgot to Bury Him’], in Christen Democratische Verkenningen, 3.
 • J.E.J. Prins, J. van der Mijl & W. Tiemeijer (2013) 'Rechters aan het woord over transparantie' [‘Judges Speaking on Transparancy’] in Dennis Broeders, Corien (J.E.J.) Prins, Henk griffioen, Petra Jonkers, Meike Bokhorst & Marijn Sax (red.), Speelruimte voor transparante rechtspraak, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Thomas Fossen, Joel Anderson & Will Tiemeijer (2012) 'Wijzer stemmen? StemWijzer, Kieskompas en het voorgeprogrammeerde electoraat' [‘Voting More Wisely? Stemwijzer, Kieskompas and the Preprogrammed Electorate], in Christiaan van 't Hof, Jelte Timmer & Rinie van Est (red.), Voorgeprogrammeerd: hoe Internet ons leven leidt, Den Haag: Boom.
 • W.L. Tiemeijer (2011) ‘Politiek, beleid en vrije wil (of wat daar nog van over is)’ [‘Politics, Policy and Free Will (or What’s Left of That)’], in M. Sie (red.), Hoezo vrije wil? Perspectieven op een heikele kwestie, Rotterdam: Lemniscaat.
 • K. Faddegon & W.L. Tiemeijer (2010) 'Een duwtje in de goede richting. Het tegengaan van overgewicht' [‘A Push in the Right Direction: Prevention of Obesitas’], in I. Verhoeven en M. Ham (red.), Brave burgers gezocht. De grenzen van de activerende overheid, Amsterdam: Van Gennep.
 • W.L. Tiemeijer (2010). ‘Het is maar wat je democratie noemt…’ [‘It Just Depends on What You Consider Democracy…’], in Huub Dijstelbloem, Paul den Hoed, Jan Willem Holtslag en Steven Schouten (red), Het gezicht van de publieke zaak; openbaar bestuur onder ogen, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • W.L. Tiemeijer (2009) ‘Slotbeschouwing’ [‘Final Conclusion’], in W.L.Tiemeijer, C. Thomas & H. Prast (eds), De menselijke beslisser [The Human Decider], Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • W.L. Tiemeijer (2009) ‘De gesprekken’, ‘Opinieonderzoek en representatieve democratie’, ‘Kwalitatief onderzoek: de theorie’ ‘Kwalitatief onderzoek: de praktijk’, [ ‘The Conversations’,  ‘Opinion Polls and Representative Democracy’, ‘Qualitative Research: Theory’, ‘Qualitative Research: Practice’], in P. Dekker (ed.), Weten wat er leeft, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • M. Arnold, P. Dekker, E. Steenvoorden & W. Tiemeijer (2009). ‘Hoe gaat het met Nederland? Methoden vergeleken’ [‘How Is the Netherlands Doing? A Comparison of Methodologies’], in: A. E. Bronner (ed.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek, Jaarboek 2009 MarktOnderzoekAssociatie, Haarlem: Uitgeverij Spaarhout.